Älgskötselområde Mark SÖ

Under hösten har tre gemensamma vildsvinsjakter genomförda av jaktlagen Gigered , Höghult , Skårebo , Dalagänget , Stommen , Anabäckshult , Hemmingstorp , Brocken samt Snells. Första jakten sköts det 5 st vildsvin vid andra jakten 13 st och vid den sista jakten i jan 2017 5 st. Målbilden är att inte skjuta större grisar än Max 60 kg då vi hoppas vi skall få till en bra förvaltning. Vi upplever att alla varit positiva till samjakt över gränserna då vi tror detta är nödvändigt.

Peter Karlsson Skårebojaktlag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakten på vuxna älgar är nu avslutat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Endast kalv får skjutas

11 st kalvar kvar att skjuta den 22/01-17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-10-10 till 2016-11-30 Jakt på vuxen, samt 1

kalv från Ko med 2 kalvar.

Ko med 1 kalv fredad.

2016-12-01 till 2017-01-31 Endast kalv får skjutas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälde intresse av att köpa ev Skyddsjaktsälgar i Örby.
 
Följande turordning är lottad. 
 
Johan Söderlöv ringer er vid ev fälld älg. Lägg gärna in mitt nummer i era mobiler så ni ser att det är jag som ringer. 072-3295026
 
1. Dalagänget = tilldelad  1 st Kviga 20161010.
2. Svansjö-Kammarholmen
3. Sunds Jaktlag
4. Anabäckshult
5. Hultabergs jaktlag
6. Ljungaåns jaktlag
7. Hemmingstorp
8. Ålbäcken

 

 

 

Aktuellt

 

 

2017-01-20

OBS Jaktmark som skall lägas till skötselområdet måste skickas till mikael@algimark senast den 29/1, för mer info vad som krävs läs här http://algimark.se/filearea_64.html

2016-12-29

Älgkonferense 26/1-2017

För styrelserna i skötselområdena i Mark, Värd ÄSO.

2016-12-22

Jakledarnöte  9/2-17 Kupan Örby.(StayHome's lokaler). 

2016-09-29

OBS: Nästa jaktledaremöte är den 26/10 kl 19 i Kupan i Örby (StayHome's lokaler). 

2016-09-29

OBS jaktlagen ansvara för att rapportera in i VILTDATA .

2016-09-13

Höstmöte den 27/9 kl 19:00 Öxabäcks byggdegård.

2016-08-01

Skjutintyg finns att ladda ner under Dokument Arkiv och Diverse.

2016-04-18

Årsmötes protokoll finns nu under Dokument Arkiv. 

2016-01-10

Årsmöte den 15/3 kl 19:00 Öxabäcks bygdegård. 

2015-11-01

Rätten till fälld älgLäs här

2013-09-11

Karta och kordinater för spilningsinventering finns under Dokument Arkiv. 

Nyheter

Öva ert skytte på Stjärnåsens skytte center http://www.stjarnasen.se

Hitta till Stjärnåsen