Älg och Kron skötselområde Mark SO

Utföres på hösten: Inrapportering av datum efter rensning av punkter från mitten Oktober till början November.

 

Utföres på våren: Inrapportering resultat spillningsinventering från 1/4 till 16/4.

Ansvariga:

Styrelsen i Älg & Kron Skötselområde Mark SÖ

E-post: spillningsinventering@algimark.se

Exempel på inskrivning

 

Jaktlag:

Din e-post:

1,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse):

Förekomst av RASE:

Datum:

2,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

3,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

4,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

5,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

6,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

7,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

8,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

9,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

10,Traktnr:

Norr: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Öster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Väster: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Typ av äga. (hygge, Plantering, mosse)

Förekomst av RASE:

Datum:

Kommentar eller Info: