Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

Ljungaån/Ålbäcken:                  Mikael Ram                                 0725-105252

 

Anabäckshult:                           Peter Skantz                                0760-478977

 

Kammarholmen:                        Andreas Arnell                            0702-626872

                                               Simon Svensson                         0768-634732

                                               Christoffer Elander                    0727-299853

 

Sjögården:                                Anders Henriksson                    0706-049311

                                               Mikael Andersson                     0705-899172

 

Älekulla:                                   Bosse Larsson                              0705-350183

                          Jonas Larsson                              0702-937864