Älg och Kron skötselområde Mark SO

Mikael Fransson - Ordförande , Tele 070-3142206  mail mikael@algimark.se

Johan Söderlöv - Vice Ordförande & Sekreterare , Tele 072-3295026 mail js@stayhome.se

Peter Skantz - Kassör med tecknings rätt , Tele 0760-478977 mail pskantz@live.se

Anders Gustafsson - Ledamot dokumentation och statistik,Tele 070-3397460 mail anders.gustafsson@netonnet.com

Anders Henriksson - Ledamot information och utbildning , Tele 070-6049311 mail anders.henriksson@lwastbygg.se

Mikael Ram - Ledamot  Vildsvinsfrågor, Tele 072-5105252 mail mikael.ram@rejlers.se

Per Åstrand  - Ledamot Tele 070-5531632 mail parra@live.se 

Mattias Pettersson  - Ledamot Tele 070-2898885 mail mattias.pettersson@atracco.se

Niklas Lundell  - Suppleant Tele 0702-522844 

Mattias Andersson - Suppleant  Vildsvinsfrågor, Tele 072-5105252 mail mikael.ram@rejlers.se

Valberedning: Jonas Andersson (0705-743741) Tobbias Ivarsson , Patrik Tellnor , Roger Stensson

Revisorer: Magnus Svernfors och Björn Breitfeld