Älg och Kron skötselområde Mark SO

Mikael Fransson - Ordförande , Tele 070-3142206  mail mikael@algimark.se

Johan Söderlöv -  Sekreterare , Tele 072-3295026 mail js@stayhome.se

Peter Skantz - Ledamot och Kassör med tecknings rätt , Tele 0760-478977 mail pskantz@live.se

Anders Gustafsson - Ledamot , Kronhjort ,Tele 070-3397460 mail anders.gustafsson@netonnet.com

Anders Henriksson - Ledamot information och utbildning coh Vice Ordförande , Tele 070-6049311 mail anders.henriksson@lwastbygg.se

Mikael Ram - Ledamot  Vildsvinsfrågor, Tele 072-5105252 mail mikael.ram@rejlers.se

Per Åstrand  - Ledamot och Dokumentation Statistik, Tele 070-5531632 mail parra@live.se 

Niklas Lundell  - Suppleant Tele 0702-522844 

Mattias Andersson - Suppleant, Tele 072-5105252 mail mattias@haghult.net

Valberedning: Tommy Claesson (0705-743741) Tobbias Ivarsson (Sammankallande) , Patrik Tellnor , Roger Stensson

Revisorer: Magnus Svernfors och Björn Breitfeld