Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats: SkjutenAv:  Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Sund Bengt 20130112 09:00 11:00 Jakt   Årsgris   28    
Falghult  Patrik Telnor  20130117  19:00  21:55  Jakt  Galt  Vuxen  55       
Höga hägnen  Mattias Pironen  20130119  20:00 21:00 Jakt  Sugga  Årsgris    22     
Sjögården Peder Svendsen 20130125   19:30 Jakt Galt Vuxen 120 65
Sjögården Peder Svendsen 20130209 17:00 21:15 Jakt Sugga Årsgris 46 25
Backen  Mikael Fransson  20130323    20:30  Trafik  Galt  Årsgris    33     
Backen  Mikael Fransson  20130323    20:30  Trafik  Galt  Årsgris    32    
Falghult  Jimmy Johansson  20130424 20:30  00:05 Jakt Galt Årsgris 50 25    
Falghult  Jimmy Johansson  20130424  20:30 00:10 Jakt Galt Årsgris 48 24    
Ålbäcken Magnus Dahlén 20130501 21:00 22:30 Jakt Sugga Årsgris 40 20
Spjutås  Magnus Ernstsson 20130509  19:30  22:10  Jakt  Gylta  Vuxen  80 45    
Ålbäcken Mattias Andersson 20130505 20:30 22:15 Jakt Galt Vuxen   38
Spjutås Mikael Ram 20130509  19:30 22:10 Jakt Gylta Årsgris 50 25    
Gunnerhule Mikael Ram 20130512 19:50 21:50 Jakt  Galt Årsgris 50 27    
Gunnerhule Magnus Ernstsson 20130525 21:15 23:00 Jakt Galt Vuxen 100 55    
Broken  Richard Qvarfelt 20130524 22:00 22:20 Jakt Galt Vuxen   37    
Ålbäcken Rune Andersson 20130528 20:00 22:30 Jakt Galt Vuxen   25
Sjögården Elias Leandersson 20120614 21:00 22:20 Jakt Galt Kulting 22 11    
Långåckra  Lennart Eriksson 20130623 18:00 20:45 Jakt Galt Vuxen 85 43
Sjögården Peder Svendsen 20130627 20:00 01:45 Jakt Sugga Årsgris 57 30
Hultabergs Magnus Lundstedt 20130711 21:00 23:00 Jakt Gylta  Kulting  25 10    
Broken Per-Olof Persson 20130711 22:10 23:15 Jakt  Galt Vuxen 130 68    
Sjögården Hansy Johansson 20130716 22:00 02:15 Jakt Galt Kulting 25 13    
Spjutås Mikael Ram 20130717  21:00 21:55 Jakt  Galt Kulting 9 4    
Gunnerhule Magnus Ernstsson 20130717 21:00 23:00 Jakt Gylta  Kulting 19 10     
Sjögården Peder Svendsen 20130719 21:00 02:15 Jakt Galt Vuxen 102 55    
Hultabergs Magnus Lundstedt 20130721 20:30 23:45 Jakt Gylta Vuxen 65 35
Sjögården Peder Svendsen 20130722 22:00 03:00 Jakt Gylta Kulting 14 7    
Broken Per-Olof Persson 20130723 11:45 01:05 Jakt Sugga Kulting 20 11    
Ålbäcken Andreas Martinsson 20130723 22:00 23:55 Jakt Sugga Kulting 15 8
Hultabergs Magnus Lundstedt  20130724 21:30 00:45 Jakt Galt Kulting 24 10    
Backen Martin Nyman 20130726   02:15 Jakt Gylta Kulting    
Sjögården Hans Leandersson 20130729 22:00 00:30 Jakt Galt Kulting 25 11    
Spjutås Mikael Ram 20130729 21:00 22:03 Jakt Gylta Årsgris 55 27    
Falghult  Jimmy Johansson 20130801 22:00 23:25 Jakt Gylta Kulting 24 12    
Ålbäcken Andreas Martinsson 20130816  19:00 20:30 Jakt Gylta Kultin 15 9
Kapellabo John Ravn 20130817 19.00 20.30 Jakt Galt Kulting 29 16
Höga Hägnen Matis Piroinen 20130817 19:00 21:50 Jakt Gylta Kulting 18      
Sjögarås Emil 20130819   21:45 Jakt Galt Vuxen 35 75
Hultabergs Magnus Lundstedt 20130831 21:15 23:45 Jakt Galt Vuxen 60 30    
Sjögårdensjaktlag  Jan Henriksson 20130901 20:00 21:00 Jakt Gylta Kulting  25 12    
Backen/Attared Johan Lundblad 20130911 22:00 22:30 Jakt Sugga  Vuxen   44    
Hultabergs Magnus Lundstedt 20130919 20:00 23:30 Jakt Gylta  Kulting 30 15    
Kappelabo Bent Sørensen 20131014 16:00 19:15 Jakt Gylta Kulting  32 18    
Backen  Roland Svensson 20131024  21:30   Trafik       42    
Sjögården Hans-Eje Persson 2013-12-14 19:00 21:05 Jakt Gylta Vuxen 48 24
Sjögården Peder Svendsen 2013-12-14 19:00 22:30 Jakt Galt Vuxen 92 51
Brocken  Hans-Eje Persson  2013-12-17  21:00  22:10  Jakt  Gylta  Vuxen  56  28     
Hultaberg  Magnus Lundstedt  2013-12-20  19:30  21:00  Jakt  Galt  Vuxen  72  35     
Hemmingstorp Henrik Nordvall 2013-12-25     Jakt Gylta Vuxen 70 33
Brocken  Hans-Eje Persson  2013-12-29  18:00  21:00  Jakt  Gylta  Kulting  20  10     
Sjögården  Peder Svendesen  2013-12-30  17:00  20:00  Jakt  Galt  Årsgris  60