Älg och Kron skötselområde Mark SO

Avskjutning (Tilldelning)
Jaktlag Areal Vuxna Vuxet han Vuxet hon Kalvar Djur Nyttj. grad % Avskj. /1000ha Slutrapport
Av Länsstyrelsen registrerad areal för jaktområde 14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO:   18833 hektar.
Anabäckshult 740 1 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (1) 0 150 4.1 Nej
Backen 1579 2 (0) 2 (1) 0 (1) 1 (1) 0 100 1.9 Nej
Broken 443 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 0 0 Nej
Dalagänget 1184 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 0 75 2.5 Nej
Farsnäs-Knapasjö 700 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 100 2.9 Nej
Gigered 566 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 100 1.8 Nej
Gunnbo-Fickasjö 458 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 100 2.2 Ja
Haratången-Långåkra 826 1 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 100 2.4 Nej
Hemmingstorp 871 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (1) 0 50 1.1 Ja
Hultaberg 143 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Höga-Hägnen 590 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 100 1.7 Nej
Kappelabo 214 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 0 9.3 Nej
Kärra-Nedre 145 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Nej
Ljungaåns Jaktlag 583 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 100 1.7 Nej
Mjöasjö 693 1 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (1) 0 150 4.3 Ja
Sjöbo Jaktlag 405 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Nej
Sjögården 1147 1 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 100 2.6 Nej
Skårebo 491 1 (0) 1 (0) 0 (1) 1 (0) 0 200 4.1 Ja
Snells 907 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 100 3.3 Nej
Spjutås 1071 1 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 100 2.8 Nej
Stenshult Jaktlag 121 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 8.3 Ja
Stommen-Backa 305 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Nej
Störnings Älgar & Vinst Älg , Övrigt 197 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (2) 0 0 0 Nej
Sunds 428 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 100 2.3 Ja
Svansjö-Kammarholm 743 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 0 0 Nej
Trantorp Brättingstorp Jaktlag 890 1 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 100 2.2 Nej
Ålbäcken 1823 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 0 75 1.6 Nej
Älekulla 442 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (1) 0 100 2.3 Nej
Älmhult-Stenshult 128 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Nej
14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 18833 20 (0) 11 (9) 9 (13) 22 (22) 0 95 2.2