Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

Avskjutnings rekomendationer. 

I en väl sammansatt vildsvinspopulation rekomenderas ett högt utag av kultingar och årsgris,( 80-90%).

Vi bedömmer att våran population ej har den stukturen ännu att vi kan kalla den väl sammansatt.

Vi vill därför rekomendera att endast rödgrisar och kultingar fälls. Detta för att minimera risken att vuxna kultingförande suggor fälls . Det är svårt även för vana vildsvinsjägare att skilja galt från sugga.
Försvinner suggan vet vi att kultingara ställer till med stora problem . Vakjakt med försiktighet kan rekomenderas. Om olyckan är framme och fel gris skjuts ,är vi för allas trevnad ärliga och sakliga mot varandra.

 

Kom ihåg

Kulting = randig ( till ca 4mån)

Årsgris = rödgris = rödaktig päls upp till 1 års ålder/ ca 65kg

Galt / Sugga = Brun - Svart, ca 70kg ++

 

 

Utfodring.

 

Om problem uppstår med bök på vallar kan det vara hög tid att fundera på styrd utfodring . Vi i styrelsen ställer gärna upp med information och förslag till lösningar.
Tänk på att foderplatser är inga jaktplatser detta för att   grisarna skall skänna sig trygga där.

 

Lycka till med grisförvaltningen