Älg och Kron skötselområde Mark SO

Älgskötselområde Mark SO    
             
Avgifter i samband med älgjakt 2020 / 2021      
             
       
       
             
Fällavgift  Vuxen 1200kr/vuxen älg  

Betalas

senast 31/1

2021

Fällavgift  Kalv 400kr     

Betalas

senast 31/1

2021

 
             
             
Betalas till          
             
Älgskötselområde Mark SO        
Peter Skantz          
           
           
             
Bankgiro nummer 223-7295      
             
Märk betalning med Jaktlagets namn och speca typ av betalning  
1. Adm avg          
2. Tilldelning          
3. Fällavgift          
             
Telefon Peter Skantz 076-0478977 pskantz@live.com