Älg och Kron skötselområde Mark SO

Kronhjort Jakttider

Jakttider för kronhjort - hela landet utom Skåne län

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse HIND och KALV. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt

https://jagareforbundet.se/installningar/paragrafer/jakttid-kronhjort/