Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

RadNr: Jaktlag/Plats: Datum Jakatstart: Vildsvinskjutet: Dödsorsak: Ålder: Kön: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Ålbäcken 20200106 19:00 20:00 Jakt Kulting Galt   17
2 Backen 20200106 08:30 14:30 Jakt Årsgris Gylta 50 26
3 Ålbäcken 20200106 19:10 19:35 Jakt Vuxen Sugga   41
4 Ålbäcken 20200111 09:00 12:00 Jakt Årsgris Galt   20
5 Ålbäcken 20200111 09:00 12:15 Jakt Årsgris Gylta   19
6 Dalagänget 20200113     Jakt Kulting Galt 24  
7 Sjögården 20200113 21:00 21:20 Jakt Vuxen Galt 52 27
8 Dalagänget 20200115     Jakt Kulting Galt 23  
9 Backen-Sund 20200119 15:00   Jakt Årsgris Galt   23
10 Kärra Nedre 20200119 20:00 22:00 Jakt Årsgris Galt 58 28
11 Brätingstorp 20200124 19:30 22:40 Jakt Årsgris Gylta 35 18
12 Backen 20200126 08:45 13:20 Jakt Kulting Gylta 38 19
13 Backen 20200126 08:45 13:10 Jakt Kulting Gylta 40 20
14  Backen 20200130     Trafik Vuxen  Galt  52 27
15 Kära Nedre 20200201 22:15 00:20 Jakt Årsgris Gylta 38 19
16 Ljunganåns Jaktlag 20200205 18:30 20:15 Jakt Vuxen Galt 86 51
17 Ljunganåns Jaktlag 20200305 18:30 19:20 Jakt Årsgris Galt 46 28
18 Ålbäcken 20200313 18:45 19:25 Jakt Årsgris Galt 34 19
19 Sjöbo Jaktlag 20200314 20:40 21:10 Jakt Årsgris Galt 62 31
20 Ljunganån Jaktlag 20200405 20:50 21:05 Jakt Årsgris Galt 49 28
21 Sjögården 20200407 20:00 20:30 Jakt Årsgris Galt 50 25
22 Brättingstorp 20200410 20:30 23:30 Jakt Årsgris Galt 48 23
23 Sjöbojaktlag 20200418 22:00 00:15 Jakt Vuxen Galt 79 41
24 Brättingstorp 20200416 21:00 23:50 Jakt Vuxen Gylta 72 34
25 Kappelabo 20200421 20:00   Jakt Vuxen Galt 82 37
26 Sjögården 20200423 21:00 23:45 Jakt Vuxen Sugga 70 35
27 Brättingstorp 20200424 21:30 23:50 Jakt Vuxen Gylta 58 28
28 Sjöbo Jaktlag 20200427 21:30 23:15 Jakt Vuxen Galt 72 36
29 Backen 20200505 04:00 04:30 Jakt Årsgris Galt 50 25
30 Hultaberg 20200510 20:00 01:00 Jakt Årsgris Galt 47 22
31 Brättingsorp 20200515 21:45 22:45 jakt Vuxen Galt 55 27
32 Brättingstorp 20200515 21:45 22:50 Jakt Vuxen Galt 57 28
33 Sjögården 20200520 21:00 23:00 Jakt Årsgris Gylta 45 23
34 Kärra Nedre 20200528 22:30 23:00 Jakt Årsgris Gylta 49 26
35 Kärra Nedre 20200610 23:10 01:47 Jakt Årsgris Gylta 57 27
36 Sundsjaktlag 20200627 20:35 23:15 Jakt Årsgris Galt 40 20