Älg och Kron skötselområde Mark SO

  Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Ålder: Kön: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Anabäckshult  20190106      Jakt  Vuxen Gylta     
2 Anabäckshult  20190106      Jakt  Vuxen  Gylta     
3 Anabäckshult  20190106     Jakt  Vuxen Gylta     
4 Anabäckshult  20190106      Jakt  Kulting       
5 Hemmingstorp 20190106  09:00  15:00  Jakt  Årsgris  Galt 45  22,5 
6 Dalagänget 20190108     Jakt Galt Vuxen 80  
7 Spjutås Jaktlag 20190113 08:30 10:00 Jakt Gylta Kulting 30 15
8 Spjutås Jaktlag 20190113 09:30 12:00 Jakt Galt Vuxen 52 40
9 Kärra Nedre 20190120 08:15 10:00 Jakt Gylta Kulting 37 19
10 Kärra Nedre 20190120 08:15 10:00 Jakt Gylta Vuxen 82 42
11 Ålbäcken 20190122 21:00 22:00 Jakt Galt Vuxen   46
12 Ålbäcken 20190126 11:00 11:05 Jakt   Årsgris    24
13 Knapasjö 20190126 08:00 11:30 Jakt Galt Vuxen 50  
14 Knapasjö 20190126 08:00 14:15 Jakt Gylta Vuxen 70  
15 Kärra Nedre 20190214 21:02 21:05 Jakt Gylta Årsgris 27 54

16

Ljunganån 20190220 19:00 19:50 Jakt Galt Årsgris 62 31
17 Hultaberg 20190301 18:00 20:15 Jakt Galt Årsgris 60 35
18 Hultaberg  20190405 18:00  21:00 Jakt Galt Årsgris 59 27
19 Ljunganån 20190324 19:15 20:05 Jakt Galt Årsgris 32 15
20 Kärra Nedre 20190415 23:40 23:44 Jakt Galt Årsgris 49 25
21 Brättingstorp 20190416 20:30 22:15 Jakt Gylta Årsgris 50 25
22 Kärra Nedre 20190418 00:30

00:33

Jakt Galt Vuxen 83 41
23 Hultaberg  20190418 20:00 21:00 Jakt Gylta Årsgris 50 25
24 Ljunganån 20190426 21:00 22:25 Jakt Galt Vuxen 83 41
25 Ljunganån 20190426 21:00 22:25 Jakt Galt Vuxen 71 34
26 Ålbacken 20190428 22:30 22:30 Jakt Galt Vuxen   37
27 Knapasjö 20190505 23:00 01:30 Jakt Galt Vuxen 70 34
28 Knapasjö 20190505 23:00 02:00 Jakt Galt Vuxen 65 32
29 Sjögården 20190506 22:15 23:10 Jakt Galt Vuxen 72 35
30 Sjögården 20190512 21:00 21:45 Jakt Sugga Vuxen 68 33
31 Ålbäcken 20190512     Jakt Galt Vuxen   68
32 Ålbäcken 20190512 22:00 22:01 Jakt Galt Vuxen 120 55
33 Ålbäcken 20190514     Jakt Gylta Årsgris   24

34

Sunds 20190521 09:00 11:30 Jakt Galt Vuxen 70  
35 Anabäckshult 20190515 21:00 22:30 Jakt    Vuxen 71 34
36 Ålbäcken 20190512 21:00 21:30 Jakt Galt Årsgris   18
37 Hultaberg 20190516 20:00 20:00 Jakt Galt Vuxen 65 33
38 Bollaredslätt 20190517 21:00 22:05 Jakt Galt Vuxen 65 40
39 Dalagänget 20190517     Jakt Galt Vuxen 23  
40 Haratången-Långåkra 20190519 22:00   Jakt Galt Vuxen 58 32
41 Dalagänget 20190520     Jakt Gylta Kullting 16  
42 Backen 20190524 19:30 21:00 Jakt Gat Årsgris 35 18
43 Sjögården 20190525 21:00 23:30 Jakt Vuxen Gylta 62 32
44 Kärra nedre 20190527 04:02 04:04 Jakt Vuxen Galt 68 34
45 Sjögården 20190528 22:00 22:30 Jakt Kulting Gylta 21 10
46 Ålbäcken 20190529 04:45 05:00 Jakt Vuxen Galt 69 38
47 Backen 20190529 21:00  23:40 Jakt Vuxen Galt 95 48
48 Backen 20190601 03:20 04:00 Jakt Vuxen Gylta 80 42
49 Kärra nedre 20190603 01:00 01:05 Jakt Vuxen Galt 85  
50 Ålbäcken 20190602 22:00 22:35 Jakt Kulting Galt   10
51 Dalagänget 20190610     Jakt Vuxen Galt 73  
52 Sunds 20190615 20:00 21:00 Jakt Kulting Galt   11
53 Sjögården 20190615 21:30 22:00 Jakt Vuxen Galt 42 21
54 Hultaberg 20190617 20:00 22:30 Jakt Vuxen Galt 17 8
55 Ljunganån 20190622 19:50 20:00 Jakt Vuxen Sugga 67 33
56 Sjögården 20190622 22:50 23:00 Jakt Vuxen Galt 66 33
57 Hultaberg 20190625 19:00 20:00 Jakt Kulting Gylta 15 8
58 Sunds 20190626 21:00 23:30 Jakt Kulting Galt   14
59 Dalagänget 20190701     Jakt Vuxen Galt 80  
60 Sunds 20190702 21:00 21:35 Jakt Årsgris Gylta 28 16
61 Sjöbo Jaktlag 20190706 22:15 22:30 Jakt Vuxen Galt 68 35
62 Sunds 20190706 21:00   Jakt Årsgris Gylta 15 9
63 Hemmingstorp 20190707 21:00 21:05 Jakt Årsgris Gylts 40 20
64 Sjögården 20190708 21:30 22:30 Jakt Kulting Gylta 15 7
65 Hultaberg 20190712 22:00 22:10 Jakt Kulting Galt 15 6
66 Sjöbo Ryttartorpet Jaktlag 20190713 22:14 00:15 Jakt Vuxen Galt 73 36
67 Brättingstorp 20190715 21:30 22:30 Jakt Vuxen Galt 60 30
68 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190715 22:00 23:00 Jakt Vuxen Galt 76 37
69 Ålbäcken 20190716 21:30 21:40 Jakt Kulting Gylta 18 9
70 Hultaberg 20190716 20:00 22:30 Jakt Kulting Galt 18 10
71 Sjögården 20190721 21:00 22:30 Jakt Kulting Galt 27 11
72 Hultaberg 20190718 20:00 23:00 Jakt Kulting Galt 19 10
73 Hultaberg 20190724 22:0 24:00 Jakt Kulting Gylta 20 10
74 Hultaberg 20190724 22:00 24:00 ajkt Kulting Galt 25 12
75 Ålbäcken 20190726 21:00 23:10 Jakt Vuxen Galt   37
76 Dalagänget 20190727     Jakt Kulting Galt 9  
77 Hultaberg 20190728 22:00 02:15 Jakt Kulting Galt 40 20
78 Sund 20190731 20:30   Jakt Kulting Gylta 18 8
79 Kärra Nedre 20190801 22:10 23:04 Jakt Vuxen Galt 90 46
80 Ålbäcken 20190801 04:15 04:30 Jakt Vuxen Sugga   46
81 Hemmingstorp 20190809 21:20 21:45 Jakt Årsgris Gylta 29 17
82 Hultaberg 20190808 22:00 23:00 Jakt Kulting Gylta 20 10
83 Backen 20190810     Jkat Vuxen Gylta 65  
84 SJögården 20190812 20:00 21:30 Jakt Kulting Gylta 10 5
85 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190812 21:40 23:54 Jakt Vuxen Gylta 56 28
86 Ålbäcken 20190816 06:30 06:40 Jakt Kulting Gylta 19 10
87 Haratången Långåkra 20190816 05:00 06:00 Jakt Vuxen Gylta   26
88 Ålbäcken 20190816 19:00 21:50 Jakt Kulting Gylta 36 18
89 Hemmingstorp 20190816 18:00 21:00 Jakt Årsgris Galt 38 22
90 Ålbäcken 20190818 03:45 04:15 Jakt Vuxen Galt 114 32
91 Backen 20190817     Jakt Årsgris Galt 55  
92 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpet 20190817 21:30 22:30 Jakt Årsgris Gylta 40 20
93 Anabäckshult 20190818 19:30 20:00 Jakt Kulting      
94 Stommen Backa 20190819 05:00 05:30 Jakt Vuxen Gylta 80 42
95 Sjöbo Jaktlag Ryttartorpt 20190821 21:30 22:30 Jakt Vuxen Galt 73 37
96 Sjögården 20190821 21:30 22:00 Jakt Årsgris GAlt 44 22
97 Skårebo 20190821 22:15 22:30 Jakt Vuxen Gylta 36 18
98 Ljunganån 20190822 18:30 19:20 Jakt Kulting Gylta 27 14
99 Dalagänget 20190822     Jakt Vuxen Galt 65  
100 Älekulla 20190823 19:00 21:00 Jakt Vuxen Gylta 30 15
101 Sjögården 20190823 21:30 22:00 Jakt Årsgris Galt 50 25
102 Dalagänget 20190823     Jakt Kulting Galt 38  
103 Dalagänget 20190823     Jakt Kulting Galt 35  
104 Ljunganån 20190824 20:00 20:40 Jakt Kulting Galt 28 14
105 Backen 20190826     Jakt Vuxen Galt 75  
106 Sjögården 20190903 20:15 21:45 Jakt Kulting Galt 26 13
107 Sjögården 20190906 19:30 20:15 Jakt Årsgris Galt 24 12
108 Sjögården 20190907 06:30 06:45 Jakt Årsgris Gylta 25 14
109 Backen 20190908 21:00 21:45 Jakt Vuxen Gylta 50 26

110

Sjöbo Jaktlag 20190909 22:10 22:14 Jakt Årsgris Galt 48 25

111

Sjöbo Jaktlag 20190911 20:30 23:15 Jakt Vuxen Galt 115 57
112 Dalagänget 20190914     Jakt Kulting Galt 43  
113 Brättingstorp 20190920 21:00 22:10 Jakt Årsgris Galt 50 25
114 Sjöbo Jaktlag 20190921 20:30 21:12 Jakt Kulting Galt 28 14
115 Hultaberg 20190924 22:00 24:00 Jakt Vuxen Galt 76 35
116 Sjögården 20190924 20:30 21:25 Jakt Vuxen Galt 90 45
117 Dalagänget 20190925     Jakt Vuxen Galt 90  
118 Sjöbo Jaktlag 20190926 00:10 00:15 Jakt Kulting Galt 36 18
119 Kammarholmen 20190928 08:00 09:00 Jakt Kulting Gylta 28 15
120 Kammarholmen 20190928 08:00 12:00 Jakt Kulting Gylta 45 25
121 Backen 20190928     Jakt Vuxen Gylta 70  
122 Kammarholmen 20190929     Jakt Kulting Galt 50 25
123 Backen 20191003 07:00   Trafik Vuxen Galt 100  
124 Backen 20191004 07:00   Trafik        
125 Sjöbo Jaktlag 20191004 20:00 21:00 Jakt Kulting Galt 27 14
126 Ålbäcken 20191006 21:15 21:35 Jakt Kulting Gylta   15
127 Knapasjö 20191006 08:30 09:30 Jakt Kulting Gylta 26 13
128 Knapasjö 20191006 08:00 14:00 Jakt Kulting Gylta 24 12
129 Hemmingstorp 20191006 08:00 11:30 Jakt Årsgris Galt 40 20
130 Hemmingstorp 20191006 08:00 11:00 Jakt Årsgris Gylta 40 20
131 Dalagänget 20191006 08:00 10:00 Jakt kulting Galt 20 8
132 Backen 20191008     Jakt Årsgris      
133 Sjöbo Jaktlag 20191011 20:30 23:15 Jakt Vuxen Suggga 82 42
134 hultaberg 20191012 20:00 21:00 Jakt Kulting Gylta 25 12
135 Skårebo 20191014 21:30 21:50 Jakt Kulting Gylta 38 19
136 Backen 20191015 14:00 16:00 jakt Vuxen Gylta    
137 Hemmingstorp 20191017 13:30 14:00 Jakt Vuxen Sugga 80 45