Älg och Kron skötselområde Mark SO

RadNr: Jaktlag: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjutet: Dödsorsak: Ålder: Kön: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Sjögården 20210101 09:00 11:00 Jakt Årsgris Galt 35 17
2 Kärra Nedre 20210106 00:25 00:30 Jakt Årsgris Gylta 48 25
3 Kammarholmen 20210116 08:30   Jakt Årsgris Gylta 65 34
4 Kammarholmen 20210116 08:30   Jakt Årsgris Gylta 55 39
5 Ålbäcken 20210116 08:30   Jakt Vuxen Galt    
6 Hultaberg 20210119 21:00 02:00 Jakt Årsgris Galt 47 23
7 Brättingstorp 20210118 19:30 21:15 Jakt Årsgris Galt 35 17
8 Sjögården 20210129 03:00 03:30 Jakt Årsgris Gylta 30 15
9 Sjögården 20210129 11:30 14:30 Jakt Årsgris Gylta 35 17
10 Hultaberg 20210130 21:00 21:00 Jakt Årsgris Galt 41 29
11 Ålbäcken 20210203 20:30 20:50 Jakt Årsgris Gylta   30
12 Ljunganån 20210305 19:00 20:05 Jakt Årsgris Galt 52 28
13 Brättingstorp 20210314 19:00 23:00 Jakt Årsgris Gylta 44 22
14 Dalagänget 20210419     Jakt Årsgris Galt 58  
15 Ljunganån 20210420 20:55 21:25 Jakt Vuxen Galt 87 46
16 Kärra Nedre 20210421 20:30 21:40 Jakt Vuxen Galt 100 45
17 Ålbäcken 20210428 20:00 21:00 Jakt Årsgris Gylta   31
18 Långåkra 20210501 21:00 22:30 Jakt Vuxen Gylta 78 38
19 Kärra Nedre 20210507 20:00 21:40 Jakt Årsgris Gylta 41 22
20 Snells 20210521 21:30 22:10 Jakt Vuxen Galt 52 26
21 Hultaberg 20210521 21:00 22:45 Jakt Vuxen Galt 47 24